Körkortshistoria

Här träffas vi och kanske ställer en fråga eller lämnar ett förslag som andra har en lösning eller synpunkter på. Kom ihåg att det skall handla om lastbilsnostalgi.

Moderatorer: Anders Ason, Moderatorer

Körkortshistoria

Inläggav Anders Ason » 28 feb 2010, 17:55

Körkortshistoria
Skrivet av Inger Trenck 2007
________________________

1902
Vid den här tiden fanns det ca 50 automobiler i Sverige varav mer än hälften i Stockholm.

1907
Första författningen som reglerade motorfordonstrafik trädde ikraft den 1 jan. Ett bevis, kompetensbevis, krävdes för förande av automobil (12 § SFS 1906:90).

1916
Ett enhetligt sätt att föra ett automobilregister fanns på varje länsstyrelse. Tidigare hade bilar enbart noterats i länsstyrelsernas diarium.

1917
Första körkorten utfärdas av länsstyrelserna. Körkorten saknade foto.

1923
Uppdelning i fyra olika förarkategorier sker, omnibuss i yrkesmässig trafik, bil i yrkesmässig trafik, bil i privat bruk och motorcykel.

1924
Körkorten försågs med foto.

1939
Körkort för lättviktsmotorcykel införs.

1951
Cykel med hjälpmotor (moped) fick köras från 15 år utan körkort.

1967
Sverige övergår till högertrafik den 3 september.

1968
Den 1 januari överförs bl.a. förarprövningen från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens trafikbyrå till det nyinrättade Statens Trafiksäkerhetsverk (TSV).

1972

Inga fler körkort utfärdas av länsstyrelse. Körkorten börjar tillverkas av AB ID-kort i Strängnäs.

1973
Den1 januari träder Körkortskungörelsen i kraft vilket blir det första steget i körkortsreformen. Det införs differentierade körkort i körkortskungörelsen. Reformen avslutades 1976 (se 1984). Övningskörningsålder 17 år och 9 månader för personbil och lätt lastbil utan tungt släp.

1975
Inte direkt körkortshistoria, men den 1 januari infördes krav på bilbälte för de som färdas i framsätet. Den första juli 1986 även för baksätespassagerare och den 1 april 1988 särskild skyddsanordning för barn.

1976
De s.k. brandmannadispenserna uppstår.
Den 1 januari upphör att man fick A-behörighet på köpet vid B-prov.
Den 31 december upphör de gamla körkorten (svarta och vikta) att gälla.

1977
Den 1 januari upphör möjligheten att ansöka om högre behörigheter
i körkortet med stöd av intyg om körvana (körkortsreformen).


1978

Den 1 januari utfärdas inga flera trafikkort.
Den 1 januari. Körkortskungörelsen (KKK) upphävs. Separation av A och B behörigheterna.
Den 1 augusti utlokaliseras TSV från Solna till Borlänge.

1979
Vägverket utlokaliseras från Stockholm till Borlänge.

1981
Fram till den 1 juli krävdes nytt förarprov för att återfå behörighet efter återkallelse.

1983
Det är möjligt att före årsskiftet, med stöd av intyg om körvana, ansöka
om C-behörighet i körkortet (ca 475 000 gjorde det).

1984
Den 1 januari upphör rätten att köra tung lastbil på B-behörighet. Andra och sista steget ikörkortreformen (se 1972 och 1983). Det krävs C-behörighet i körkortet för att få köra tung lastbil. Sammanlagt finns det nu femton körkortsklasser.
Den 1 januari är det slut på möjligheten att byta de gamla svarta körkorten
mot nya (SFS 1983:404).

1985
Den 1 januari infördes skilda provföreskrifter för lätt och tung mc.
Den 1 juli får man övningsköra för tung mc vid 17 år och 9 månaders ålder.

1986
Den 1 juli blir det krav på bilbälte i baksätet.

1987
Den 1 januari överförs alla körkortsdispenser, ålders-, behörighets-, brandmanna- och utländska körkort, till länsstyrelserna.
Särskild utbildning för mc-lärare krävs. Godkännandebevis som trafiklärare
Med mc-begränsning för lärare som går ut från utbildningen 1987.
Den 1 juli. Körprov för tung mc vid hävande av villkor lätt mc (1987:91).

1989
Den 1 april träder de nya kursplanerna för A- och B-behörigheterna i kraft.
Den 1 juli. Övningskörning för tung mc, personbil, lätt lastbil utan tungt släp sänks till 17 år och 6 månader.

1990
Den 1 januari. Det nya teoriprovet träder i kraft. Bevis om körkort börjar utfärdas.
Den 1 januari införs tvåårig prövotid på första körkortet (1989:852).
Den 1 juli införs krav på särskild A-utbildning för
trafiklärare. Förtillverkning av körkort upphör.

1991
Den 1 juli får endast körkort från EES-stater samt Liechtenstein, Schweiz och Österrike bytas mot svenska B-körkort.

1993
Den 1 januari. Trafiksäkerhetsverket upphör och Vägverket övertar arbetsuppgifterna.
Den 1 maj. Det sker en decentralisering av ansvar och arbetsuppgifter sker. Vissa ärendetyper läggs ut på regionerna.
Den 1 september. Det blir tillåtet att övningsköra med personbil från 16 års ålder. Krav på godkänd handledare införs (ålderskrav och körkortsinnehav sedan 5 år, ej varning).
Den 1 september. Giltighetstiden för körkortstillstånd ändras från två år till fyra år. Förlängning är inte längre möjlig.

1994
Den 1 januari. Alla EES-körkort gäller i Sverige obegränsad tid. Även körkort från Japan, Liechtenstein, Schweiz och Österrike får bytas till svenskt B-körkort.
Den 1 september. Varning diskvalificerande för handledare tas bort (se 1 september 1993).
Den 1 oktober. Länsstyrelsen övertar återkallelseärenden från länsrätten.

1995
Den 1 mars får körkort från EES, Japan, Liechtenstein och Schweiz bytas till likvärdiga svenska
(1994:2091)

1996
Den 1 juli träder EG-anpassad körkortslagstiftning och VVs anpassade föreskrifter i kraft.
Den 1 juli får Sverige ett Nytt EG-anpassat körkort i kontokortsformat.
Den1 oktober genomförs en försöksverksamhet med att tillhandahålla vägverksbilar vid B-prov.
Försöket ska pågå t.o.m. 1997-06-31 men avbryts i april 1997.

1998
Den 1 oktober träder ny körkortslag (1998:488) och körkortsförordning (1998:980) i kraft.
Särskild lag och förordning för trafikskolor.
Införs ansökan om förlängning av de högre behörigheterna.
TAXI-behörigheten försvinner från körkortslagstiftningen
och hamnar i yrkestrafiklagstiftningen.
Det blir krav på godkänd handledare vid all privat övningskörning.
Krav på förordnande från Vägverket för att få förrätta förarprov vid även vid gymnasieskola m.fl.
Äldre rätt att förrätta prov gäller tom utgången av läsåret 1999/2000.

1999

Den 1 februari. Försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse,
alkolås, startar.
Den 1juni. Vägverket börjar tillverka körkort i Örebro efter att ID-kort tillverkat körkorten sedan

1972.
Den 23 juni. Nytt kunskapsprov, OMTAG. Det genomförs inga teoriprov längre inom Försvarsmakten.

2000
Den 1 januari. Körkortslag- och förordning om förarbevis för moped klass I och terrängskoter.
För moped klass I, ikraftträdande den 1 april. Det blir krav på innehav av obligatoriskt förarbevis.
S.k. frivilliga skoterbevis får bytas till obligatoriskt t.o.m. utgången av 2000. Utbytestiden förlängs därefter att gälla t.o.m. den sista september 2001 i VVFS 2002:25. Första förarbeviset för terrängskoter tillverkades den 3 mars 2000 och för moped klass I den 21 juni

2000.
Den 1 januari tillåts muntligt prov (ej på främmande språk) för högre behörigheter.
Den 1 januari blir det krav på dubbelkommando vid B-prov. Vägverksbilar blir tillgängliga.
Den 1 mars. Halkutbildningen ska vara gjord före körprovet.
Den 1 juli. Vägverket börjar förordna alla som ska förrätta förarprov vid gymnasieskola mm.

2001
Den 1 juli. Föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov, 2001:52.
Den 1 oktober. Möjligheten att byta de s.k. frivilliga förarbevisen för terrängskoter upphör (VVFS 2000:197). Se 2002 15 mars.
Den 1 oktober. Förordning (1972:648) om taxa för Vägverket upphör och ersätts av förordning om avgifter inom vägtrafikområdet (2001:652).

2002

Den 15 mars återuppstår möjligheten att byta frivilliga förarbevis t.o.m. 2010.
Det skapas register över samtliga förarprövare.

2003
Den 1 januari. Det omorganiseras inom Vägverket och inrättas en Vägtrafikinspektion.
Den 30 januari. Produktionsstart för ”körkort med datum för första utfärdande”. Även datum för A1 kommer att finnas kvar efter utfärdande av A.
Den 1 oktober. Ändringar i KKL och KKF innebär bl.a. att behörighet B ger rätt att även köra fyrhjulig mc, ändring av § 5:14, verket får mandat att återkalla förordnande att förrätta förarprov, ansökan om körkort genom elektronisk överföring (fotoautomater), länsstyrelsens mandat att medge undantag vad gäller utländska körkort.
Den 1 oktober. Övningskörning endast tillåten med en motorcykel åt gången. Ändring i 4 kap 6§ KKF.

2004
Den 1 april. Endast två elever vid övningskörning med mc i trafikskola, till och från prov (VVFS 2004:15)
Den 1 maj. EU får tio nya medlemsländer.

2006
Den 1 januari. Ny kursplan för behörighet B träder i kraft.
Hälsningar Anders Ason
__________________________________________
Jag tillhör också den yngre generationen,
men det var ett tag se´n, nu med hobbyn som burit sina laster.
Användarvisningsbild
Anders Ason
 
Inlägg: 5375
Blev medlem: 02 apr 2007, 19:15
Ort: Linköping

Re: Körkortshistoria

Inläggav Åkarns Kalle » 28 feb 2010, 22:59

De var intressant det besvarar en del frågor jag haft men inte alla

Gick det när det hette trafikkort att bara få framföra lastbil som dagens C ?
Det verkar inte så när man talar med de äldsta vissa blir förvånad när man bara får köra lastbil.


”TAXI-behörigheten försvinner från körkortslagstiftningen”

Var det då det gula ”taxileget” kom eller?
Pappa säger att det stod ”Taxi” på hans körkort och att han fick köra men att det försvann i samband med körkortsbyte
Fick man automatiskt behörighet för Taxi då man tog trafikkort ?

/Kalle
Den enda form av sport som intresserar mej är transport
Åkarns Kalle
 
Inlägg: 797
Blev medlem: 15 aug 2007, 12:36
Ort: Gnarp

Re: Körkortshistoria

Inläggav Anders Ason » 28 feb 2010, 23:36

Behörigheterna körkort och trafikkort gällde två olika saker. Körkortet styrde vilken typ av fordon man fick köra och trafikkortet sedan hur man fick använda fordonet. För att kuna köra fordonet i trafik, d v s "mot betalning av allmänheten" krävdes både trafikkort och trafiktillstånd på bilen. (Men det gick bra att köra vilken trafikbil som helst rent privat om kkortet gällde). Trafikkortet gick inte att ta förrän du haft körkortet minst 6 månader och då gällde det även (senare) för taxi. För att få köra buss (och taxi) måste man ha fyllt 21 år och ha kk-behöghet även för denna. Det stämmer att taxilegget kom senare.

Så här kunde ett trafikkort se ut:

      trafikkort2.jpg
      trafikkort2.jpg (109.81 KiB) Visad 20874 gånger

Som du ser är det ingen begränsning av lastbilstyp och så "sent" som 1962 hette det fortfarande "lastautomobil"!.
(10 kronor låter billigt)

Föraren är utbildad i vänstertrafik!

Hälsningar Anders Ason
__________________________________________
Jag tillhör också den yngre generationen,
men det var ett tag se´n, nu med hobbyn som burit sina laster.
Användarvisningsbild
Anders Ason
 
Inlägg: 5375
Blev medlem: 02 apr 2007, 19:15
Ort: Linköping

Re: Körkortshistoria

Inläggav Lars-Gunnar » 01 mar 2010, 02:06

Vad gäller DÖVA så var det från början (40-talet tror jag) då dåva fick rätt att framföra privatbil. Då skulle 2 främre backspeglar finnas och dövmärket med en svart rund cirkel med 3 svarta prickar i triangel finnas bak på fordonet. När jag tog körkortet 1968 gällde 2 främre backspeglar placerade på var sin sida om bilen men inget dövmärke. Papper på detta medföljde körkortet och skulle visas upp på polismans tillsägelse. Sedermera upphörde detta så idag är dessa bestämmelser skrotade tacksamt nog. Det skulle ha blivit dyrt att ta bilen på verkstaden och ha den till att borra i en ny bilskärm och sätta dit en spegel på vardera sidan. Första bilen köpte vi 1974 och då monterade jag inte några speglar. Minns inte om jag slapp eller sket i det. Har bara blivit stoppad 1 gång utanför Örnsköldsvik och de ville se körkortet och när de var nöjda fick vi åka.

Lars-Gunnar :)
Lars-Gunnar
 

Re: Körkortshistoria

Inläggav Åkarns Kalle » 01 mar 2010, 20:51

Aha tack för info.
Jag vet att när pappa tog trafikkort så körde han en Ford Transit för åtta passagerare han måste ha varit 20 år eftersom han inte tog busskort på än gång men när han hade börjat köra och kommit några meter skrek uppkörningsman
stopp du får ine köra den här!!!!!!
Pappa svarade det måste jag få det är ju min
Uppkörningsman: Det här är ju buss och du är inte 21
Pappa: Näe det är en lastbil också visa han regbeviset och sa men vi kan ta det som buss om du vill så skriver du ut ett busskort
Uppkörsman:Nja det går nog inte kör vidare nu.

/Kalle
Den enda form av sport som intresserar mej är transport
Åkarns Kalle
 
Inlägg: 797
Blev medlem: 15 aug 2007, 12:36
Ort: Gnarp

Re: Körkortshistoria

Inläggav Anders Ason » 01 mar 2010, 21:54

Verkligen avväpnande! Kul.
:D
Hälsningar Anders Ason
__________________________________________
Jag tillhör också den yngre generationen,
men det var ett tag se´n, nu med hobbyn som burit sina laster.
Användarvisningsbild
Anders Ason
 
Inlägg: 5375
Blev medlem: 02 apr 2007, 19:15
Ort: Linköping

Re: Körkortshistoria

Inläggav Stellan » 01 mar 2010, 22:11

Jag började köra tung lastbil omedelbart när jag fick körkort 1974, och det gick alldeles utmärkt om man körde företagets egna produkter...Pripps, LMC, Dagab och som för min egen del bröd för Skogaholm.

Min egen uppkörning för trafikkortet var också lite lustig, jag kom dit i Skogaholmsbil och i träskor. Inspektören sade att det var lite ovanligt att komma i en tung lastbil till uppkörningen för just tung lastbil :mrgreen:

Tidigare tråd om trafikkort: viewtopic.php?f=1&t=1476&hilit=trafikkort

/Stellan
chaufför emeritus ;-)
Användarvisningsbild
Stellan
 
Inlägg: 3078
Blev medlem: 04 jan 2008, 13:08
Ort: Göteborg

Re: Körkortshistoria

Inläggav Per Thomson » 27 mar 2010, 12:43

När det gällde utrikes lastbilstrafik så behövdes inget trafiktillstånd av svensk typ, det här var i början på 60-talet, och därmed fanns inget i lagen som krävde att man måste ha trafikkort. Jag vet inte när denna märklighet täpptes till och det har förekommit förare med enbart vanligt körkort.
Hälsningar
Per Thomson
Användarvisningsbild
Per Thomson
Site Admin
 
Inlägg: 6967
Blev medlem: 22 mar 2007, 23:11
Ort: Råå


Återgå till Allmänt Veteransnack

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster