Sydsvenska lastbilar i Petsamotrafiken

Här diskuterar vi Åkerier, Transportförmedlingsföretag och även Industriföretag som har betydande egen transportverksamhet.

Moderatorer: Anders Ason, Bo Norvinge

Sydsvenska lastbilar i Petsamotrafiken

Inläggav S-V L44 » 06 jul 2014, 11:06

Jag har försökt få lite djupare inblick i de sydsvenska lastbilar som deltog i Petsamotrafiken vilken tilldrog sig i norra Finland, nuvarande Ryssland och en bit in i Sverige under ganska precis ett år mellan maj 1940 och juni 1941.
Enligt uppgift deltog mellan 400 och 600 svenska lastbilar i trafiken.
Vid vissa tillfällen befann sig omkring 1000 lastbilar (då även finska bilar) på den 5 meter smala och 68 mil långa transportvägen.
Bilarnas årsmodeller är företrädesvis från sent 1930-tal och tidigt 1940-tal, men bilar från första hälften av 1930-talet förkom också.
Observera dock att ingen bil av naturliga skäl kan vara yngre än 1941 års modell.

Med ledning av uppgifter i Eric Björklunds två böcker ”Petsamotrafiken i Bild” samt ”Petsamotrafiken” har jag fått fram att följande fordon med ursprung i Malmöhus län deltagit i den historiska trafiken uppe i norr. Sedan har jag med ledning av registreringshandlingar arkiverade vid Landsarkivet i Lund försökt få fram kompletterande uppgifter om främst bilarna.

M2247 - Ford 79-157 – årsm 1937 - Chassi & Motor # BB18-3764949 – Totalvikt 5700 kg, varav lastvikt 3310 kg – Bilen blev inregistrerad första gången den 29/1-1938 med hittills okända ägaruppgifter. I mars 1940 antecknades Löjtnant Carl Adam Stjernswärd, Pålsjögatan 57 i Helsingborg som ägare. Den 21/2-1942 anmälde Stjernswärd att bilen i början av 1940 försålts till Finland. Det är dock högst oklart om bilen verkligen deltog i Petsamotrafiken eller om den hamnade i Finland av andra orsaker.

M3015 - I namnlistan på sidan 121 i Petsamotrafiken i Bild över individer som deltog i Petsamotrafiken står omnämnt Ernst Pettersson, Malmö med bilnummer M3015. Registreringsnumret M3015 var tilldelat en Benz brandbil av årsmodell 1920 som tillhörde Trelleborgs Stads Brandkår. Brandbilen var fortfarande i drift i Trelleborg åtminstone under första delen av 2:a världskriget. Därför är troligen M3015 i Petsamosammanhang det s.k. ordningsnumret. Längre ned i den här fordonslistan återkommer Ernst Pettersson med en bil som har ett annat registreringsnummer.

M4017 - Scania-Vabis 33511 – årsm 1937 - Motor # 9163 – Totalvikt 6600 kg, varav lastvikt 3000 kg – Bilen som var försedd med en råoljedriven Hesselmanmotor, var uttagen i juli 1937 och ägdes av Trafikbilägare Kuno Wingren, Seminariegatan 3B i Landskrona. Den 15/2-1941 såldes bilen till en ny ägare i Norrbottens län och bilen fick då registreringsnumret BD3231. Vidare efterforskning kring bilens fortsatta öden är inte utförd. Tillägg 140729. Jag hade missat att jag erhållit en reghandling av Malte E. I Norrbottens län ägdes bilen av Br Isakssons Åkeri i Polcirkeln. Bilen skrotades den 23/1-1952.

M7249 - Volvo LV192 Long Frame (dvs. 3-axlig) – årsm 1940 - Motor # 93186 (chassinumret är inte angivet på registreringshandlingen men bör, baserat på motornumret, vara mellan cirka 100880 och 100900 – Totalvikt 11600 kg, varav lastvikt 7400 kg – Bilen, som var uttagen i februari 1941, ägdes av Chaufför Ernst Pettersson, Erikstorpsgatan 30B i Malmö. Den 9/5- 1941 såldes bilen till en ny ägare i Norrbottens län och bilen fick då registreringsnumret BD6394. Vidare efterforskning är inte utförd. I boken ”Petsamotrafiken i Bild ” står omnämnt att Ernst Pettersson i Malmö körde en bil med regnumret M3015. 3015 är sannolikt ordningsnumret. Bilen som innehade registreringsnumret M3015 var en Benz brandbil årsmodell 1920 tillhörig Trelleborgs Brandkår.

M7950 - Volvo LV127 DS – årsm 1940 - Chassi # 125-1255 (Motor # 104707) – Totalvikt 6850 kg, varav lastvikt 3960 kg – Bilen blev uttagen i februari 1941 och ägdes av Chaufför Viktor Mårtensson, Långvinkelsgatan 65 i Helsingborg. Varken fordon eller Mårtensson står omnämnd i någon av Eric Björklunds böcker, men i fordonets registreringshandling står angivet att Mårtensson meddelat att lastbilen den 25/2- 1941 såldes till Firman Nordtrafik i Rovaniemi. Därför kan man med stor sannolikhet anta att bilen även deltog i Petsamotrafiken. När Mårtensson i juni 1941 hade anmält till Länsstyrelsen i Malmöhus län att bilen försålts i Finland hade han hunnit flytta till Fjärestad 18 i Vallåkra.

M9516 - Volvo LV137 D Long Frame (Dvs. 3-axlig) – årsm 1940 - Chassi # 1350-1 (Motor # 98420) – Totalvikt 11600 kg, varav lastvikt 7700 kg – Bilen, som enligt chassinumret bör vara den allra första boggibilen i LV130-serien, togs ut av Åkeriägare Oscar Hansson i Hardeberga i mars 1941. Bilen försågs vid återkomsten till Skåne med tippflak och ställdes därefter av i januari 1942, men togs i drift igen efter 2:a världskrigets slut. Oskar Hansson sålde sedan bilen i januari 1947 till Åkeriägare Nils Nilsson, Stora Råby i Lund. I juli 1951 köpte Köpman Gösta Jönsson, Södertull i Lund bilen. I november 1954 såldes bilen till Volvo-handlaren AB Frode Lund i Malmö. Ett år senare i december 1955 såldes bilen till Chaufför Malte Julius Lundqvist i Mörarp. Lundqvist lät skrota bilen i augusti 1956.

M10412 - Scania-Vabis – årsm 1935 - Motor # 5720 (Dieselmotor) - Totalvikt 10320 kg, varav lastvikt 6000 kg – Bilen var ursprungligen registrerad i Stockholms län, men ägdes sedan juli 1935 av Trafikbilägare Kuno Wingren i Landskrona. Bilen återkom till Skåne efter Petsamotrafiken och ställdes av i oktober 1940. I mars 1941 såldes bilen till Åkeriägare Sven Nilsson Tågagatan 42 i Helsingborg, som lät bygga om bilen till en boggiebil. Strax före nyår 1941-42 såldes bilen till Chaufför John Lindberg, Karl Krooksgatan 35 i Helsingborg. Lindberg ställde sedan av bilen i slutet av januari 1942.

M12346 - Chevrolet HS Special 158.5” – årsm 1939 - Ch # T2258 (Motor # T2483295) – Totalvikt 5900 kg, varav lastvikt 3360 kg – Bilen, som var en tippbil uttagen i september 1939 ägdes av Trafikbilägare Fredrik Hansson (Hanssons Åkeriförening) Södra Esplanaden 11 i Lund. Det finns inga anteckningar i registreringshandlingen daterat efter januari 1941, så det är osäkert om bilen återvände från Finland till Skåne. Även John Magnusson Södra Esplanaden 13 i Lund är antecknad som förare av bilen under Petsamotrafiken.

M13041 - Volvo LV133 DS – årsm 1940 – Chassi # 130-680 (Motor # 98983) - Totalvikt 8250 kg, varav lastvikt 4640 kg – Bilen införskaffades den 30/10-1940 av Åkeriägare Amilon Nilsson, Spångatan 17 i Malmö. Bilen återkom till Skåne efter förrättat värv i norr. I februari 1942 blev den inlöst av ”Kronan”, dvs. det svenska försvaret och i juli samma år erhöll bilen det militära registreringsnumret 39511. Men redan den 29 september 1942 återlämnades bilen till Amilon Nilsson och då fick den återigen ett nytt registreringsnummer, M3971. Under ett halvår 1945 skedde två motorbyten. Originalmotorn byttes först ut till en med motornummer 123869 och därefter FC-121416. I maj 1949 sålde Amilon Nilsson bilen till Volvo-handlaren AB Frode Lund i Malmö som i sin tur sålde bilen vidare till Godsägare Emil Olsson, Elsagården i Blentarp. I april 1951 fick bilen, via AB Frode Lund , en ny ägare i Kronobergs län, varvid den försågs med registreringsnumret G2292. Där upphör min efterforskning.

M14694 - Bedford WTL70 Boggie – årsm 1938 - Chassi # 698235 (Motor # 919750) – Totalvikt 9200kg, varav 6000 kg lastvikt. – Första ägaranteckningen är den 9/3-1940 då Åkare Yngve Ivanoff, OD Krooksgatan 55 i Helsingborg köpte bilen trots att bilens årsmodell är 1938. I slutet av juli 1941 sålde Ivanoff bilen till Amerikanska Motorimporten i Helsingborg. I början av september 1941 köpte Åkeriägare Martin Ragnar Junggren, Soldatgatan 9 i Helsingborg bilen som då var försedd med en Chevrolet-motor (motornummer T3585457). Några månader senare sålde Junggren bilen till Chaufför Arthur Andersson, Norra Ljunggatan 5B i Helsingborg.

M19680 - Chevrolet HS 157” – årsm 1937 - Ch # T2273 (Motornummer T795092) – Totalvikt 5600 kg, varav 2990 kg lastvikt – Bilen blev registrerad på Åkeriägare John Magnusson, Södra Esplanaden13B i Lund den 10/8-1937. Även Chaufför Martin Jensen i Lund står antecknad som chaufför på bilen under Petsamotrafiken. I oktober 1940 såldes bilen till Trafikbilägare Tage Lennart Schön i Blentarp som lät bygga om bilen till tippbil. Vidare efterforskning vad som hände bilen efter kriget är ännu inte gjord.

M19966 - GMC T18 B Boggi – årsm 1937 - Ch # 25896 (Motor # 12399419) – Totalvikt 9280 kg, varav 6000 kg lastvikt – Bilen inregistrerades av Åkeriägare Arvid Palm i Jordholmen i september 1937. Jag har ännu inga uppgifter om bilens fortsatta öden efter skatteinbetalningen 1942.

M20392 - Reo 2D4-1 – årsm 1937 - Ch # 14793 (Motor # 24-B-8663) – Totalvikt 6920 kg, varav 3990 kg lastvikt – Bilen registrerades i januari 1938 på Hanssons Åkeriförening upa, Brunnsgatan 14 i Lund. Även John Magnusson står antecknad som förare till bilen under Petsamotrafiken. Jag har ännu inga uppgifter om bilens fortsatta öden efter skatteinbetalningen 1942.

M21514 - Volvo LV293 D Long Frame (3 axlig) – årsm 1939 - Ch # 102827 (Motor # 80052) – Flakbil med totalvikt 13000 kg, varav 6950 kg lastvikt - Bilen som var försedd med en Hesselmanmotor (för råoljedrift) köptes ny av Gustav Perssons Åkeri, Norra Rostorpsgatan 4 i Malmö den 16 december 1939. Bilen byggdes om till kolgasdrift i november 1940. I februari 1941 anmälde Gustav Persson att bilen ”förstörts” och därmed avfördes den från bilregistret. Den förstörda Volvon ersattes redan den 15/4-1941 av en 3-axlig Scania-Vabis 400, årsmodell 1941, och med motornummer 10508. Bilen erhöll samma registreringsnummer som den förstörda Volvon. Detta var Malmöhus läns tyngsta lastbil vid den här tiden. Den hade en totalvikt på 16000 kg, varav lastvikten var 9800 kg. Med största sannolikhet var det den förstörda Volvon som deltog i Petsamotrafiken. Troligen kördes inte Scania-Vabisen upp till Petsamo för de sista månaderna som transporterna fortsatte där uppe.

Åtminstone ytterligare två lastbilar från Malmöhus län som uppenbarligen deltog i Petsamotrafiken gäckar mig fortfarande trots att jag anser att jag gått igenom samtliga registreringshandlingar som skulle vara aktuella för lastbilar inregistrerade i länet mellan 1937 och 1942/43.
Dessa bilar är följande:

M24581 eller M24580 – Bedford – årsm 1939 – Motor # 37….7 – Lastvikten var 4980 kg vilket indikeraratt det bör röra sig om en treaxlig bil med en totalvikt runt 8-8500 kg. På sidan 68 i boken ”Petsamotrafiken”, så finns denna bil med i förteckningen över beslagtagna fordon. Ägaren var Arne Nicklasson i Malmö.

Två bilder i ”Petsamotrafiken i Bild”, dels på sidan 12 och dels på sidan 46 visar en lastbil med texten ”Kärnans Margarin” målat på flaksidan. Bilen på sidan 12 visar en 3-axlig bil som i texten är omnämnd som ”Volvo 1937”. Bilden på sidan 46 visar också en Volvo, troligen LV80 eller LV90 (torpeden ser alltför kort ut för att bilen skulle vara av långnosmodell). Sannolikt rör det sig om ett och samma fordon. Bland registreringshandlingarna har jag endast funnit några mindre lastbilar och någon personbil som ägdes av Margarinfabriken Kärnan AB i Helsingborg, men det förekommer även en för den tiden relativt stor boggibil, dock inte av märket Volvo utan en Plymouth-Fargo med registreringsnummer M16185. Den bilen såldes till en Helsingborgsåkare John Andersson i december 1940. Jag har gått igenom uppskattningsvis 15-20000 registreringshandlingar men inte kunnat finna bilen som är avbildad, åtminstone inte med Margarinfabriken Kärnan AB som ägare.
I Malmöhus län fanns vid tiden följande antal Volvo av modellerna LV80, LV90, LV180, LV190 samt LV290.
LV80 – 409 stycken bilar, varav 5 stycken var treaxliga
LV90 – 70 stycken, varav 5 treaxliga
LV180 – 27 stycken, varav 12 treaxliga
LV190 – 16 stycken, varav 12 treaxliga
LV290 – 18 stycken, varav 3 treaxliga
Men ingen av dessa var registrerade på Margarinfabriken Kärnan AB, så då är frågan om bilen var åkarägd, och i så fall av vem? Om den var åkarägd, kan den ju t.ex. teoretiskt sett också ha haft sin hemvist i Kristianstads län.

Jag har ännu inte lagt ned så mycket tid på att försöka få fram uppgifter om bilar från de övriga sydliga länen, men en har jag i alla fall fått lite mer uppgifter kring:

L4627 - Ford V8 51-157 Long Frame (3-axlig) – årsm 1936 – Motor & chassinummer BB18-3012764 – Totalvikt 7300 kg, varav lastvikt 7520 kg – Bilen ägdes av Åkeriägare Ola Andersson, Näsby, Kristianstad. Bilens motor byttes senare till en okänd motortyp med motornummer S51-3075.

Efterforskningarna fortsätter.
// Kjell N
Senast redigerad av S-V L44 29 jul 2014, 01:06, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
S-V L44
 
Inlägg: 2138
Blev medlem: 11 aug 2008, 23:22
Ort: Staffanstorp

Re: Sydsvenska lastbilar i Petsamotrafiken

Inläggav Thomas Almen » 06 jul 2014, 20:02

Ser att Arne Niklasson nämns i texten ovanför, har läst boken så jag kände till att han var med. På sent 60-tal hamnade han i Östersund å var med å startade Lugnvik Transport. Fick mina första lärospån av den mannen, dock tog jag inte till mig alla hans färdigheter :wink:
Thomas Almen
 

Re: Sydsvenska lastbilar i Petsamotrafiken

Inläggav Åkarns Kalle » 07 jul 2014, 19:02

Verkligen intressant Kjell!
vilket arbete du lägger ned på detta!!!
Den enda form av sport som intresserar mej är transport
Åkarns Kalle
 
Inlägg: 748
Blev medlem: 15 aug 2007, 12:36
Ort: Gnarp

Re: Sydsvenska lastbilar i Petsamotrafiken

Inläggav Malte. E » 07 jul 2014, 22:09

Petsamobilar.
Ett par smärre förväxlingar har skett i Kjells lista. Motornummret 5720 var en Hesselmanmotor.
Motornummer 9163 var en dieselmotor.
Den senare bilen, d.v.s. mnr 9163 rapporteras skrotad 26 / 1 1952.
Hälsningar
Malte E.
Malte. E
 
Inlägg: 392
Blev medlem: 11 feb 2012, 22:32

Re: Sydsvenska lastbilar i Petsamotrafiken

Inläggav BURTRÄSKARN » 08 jul 2014, 02:10

Malte. E skrev:Petsamobilar.
Ett par smärre förväxlingar har skett i Kjells lista. Motornummret 5720 var en Hesselmanmotor.
Motornummer 9163 var en dieselmotor.
Den senare bilen, d.v.s. mnr 9163 rapporteras skrotad 26 / 1 1952.
Hälsningar
Malte E.

Ja hardu du Malte du har bra koll på grejerna de ska du veta.
Morfar ALLAN nämde ofta dom som körde till Petsamo,och en sak är säker dom blev inte mobbade som idag
dom ÄR LEGENDER :lol:
Användarvisningsbild
BURTRÄSKARN
 
Inlägg: 155
Blev medlem: 19 mar 2008, 08:38
Ort: BURTRÄSK


Återgå till Åkerihistoria

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst