Startsida  | Evenemangsfoton  | Åkerihistoriska  | Projekt  | Historia  | Blandat  | Objekt  | Ladda ner  | Länkar  | Evenemangskalender 2019
Syd höstmöte 2019
TungaGefleDala2019
Syd Hollandsresa mars 2019
Elmia lastbil 2018
ÅHS Årsstämma 2018
Skaraborg Veteranmarknad 2018
Syd vårmöte 2018
Tunga Gefle Dala 2017
Svartå 2017
Skaraborg Veteranmarknad 2017
Syd vårmöte 2017
Skaraborg Foto o filmdag 18 feb 2017
Tidaholm 2017
Skaraborg höstträff 2016
Syd Höstmöte 2016
Elmia och ÅHS Årsstämma 2016
Hästkraftens dag 2016
Tunga Gefle Dala 2016
Skaraborg Veteranmarknad 2016
Syd vårmöte 2016
Skaraborg feb 2016
Skaraborg nov 2015
Syd höstmöte 2015
Tunga Gefle Dala 2015
Syd vårmöte 2015
ÅHS Skaraborg bildas
Summering 2014
Syd höstmöte 2014
Lastbil 2014 Mässan
Inför Lastbil 2014
Tunga Gefle Dala 2014
Syd vårmöte 2014
Syd höstmöte 2013
Tunga Gefle Dala 2013
Syd vårmöte 2013
Syd Höstmöte 2012
Lastbil 2012
Borlänge 12
Svartå 2012
Syd vårmöte 2012
Örebro 2011
Borlänge 11
Lastbil 2010
Borlänge 10
Borlänge 09
Lastbil 2008
Borlänge 08
Bratteborg 07
Borlänge 07
Borlänge06
Örebro05
ÅHS årsstämma 2018

Stämman avhölls den 24 augusti, i samband med Elmia Lastbil 2018, Jönköping.

Stämman inleddes med en mycket intressant föredragning av Anders Melin, ”Åkarsonen som blev fast på Scania i 38 år. Ämnet var "Tre åkerier verksamma i Gävle under 1900-talet".

På stämman gick ordf. igenom verksamheten från det gånga året och även vad som står på agendan för det kommande. Ämnen som släpvagnsskatt, besiktning av tunga fordon äldre än 30 år, medlemsavgifter, omlokaliseringen av Åkerimuset, fordonsgrupperna m m.

Det förättades även val av funktionärer.

Två nya ordinarie (vi har inga suppleanter) ledamöter valdes som ersättare för de två ledamöter vars mandatperiod upphörde och inte önskade stå kvar för omval. Nya ledamöter som valdes in blev Bo Norvinge och Jan Klasén, båda förmodligen välkända av många i veteranlastbilskretsar. De nya ledamöterna hälsades välkomna.

Till de avgående, Kjell Olsson och Lars Pettersson som under många år bidragit till styrelsearbetet och avgående valbderdning riktas ett mycket stort tack

Den nya styrelsen har då följande sammansättning:

Ingemar Resare, ordf., utsedd av SÅ, Per Thomsson, Kenneth Hedegård, Mari Berglund, Anders Näslund, Janne Klasén, Bo Norvinge och Anders Andersson. 

Valberedningen väljs på ett år och de avgående Tommy Eriksson (ej närv.) och Stefan Andersson  avböjde omval. Till ny valberedning valdes Jonny Brogård och Bo Abrahamsson.

 Anders Melin
Ingemar Resare
Mari Berglund
Del av stämman
 
Per Thomson
Janne och Bosse
Nya styrelsen. Anders Andersson, Mari Berglund, Anders Näslund, Kenneth Hedegård, Janne Klasén, Per Thomson, Bosse Norvinge och Ingemar Resare.
www.veteranlastbilar.se