Startsida  | Evenemangsfoton  | Åkerihistoriska  | Projekt  | Historia  | Blandat  | Objekt  | Ladda ner  | Länkar  | Evenemangskalender 2019
Syd höstmöte 2019
TungaGefleDala2019
Syd Hollandsresa mars 2019
Elmia lastbil 2018
ÅHS Årsstämma 2018
Skaraborg Veteranmarknad 2018
Syd vårmöte 2018
Tunga Gefle Dala 2017
Svartå 2017
Skaraborg Veteranmarknad 2017
Syd vårmöte 2017
Skaraborg Foto o filmdag 18 feb 2017
Tidaholm 2017
Skaraborg höstträff 2016
Syd Höstmöte 2016
Elmia och ÅHS Årsstämma 2016
Hästkraftens dag 2016
Tunga Gefle Dala 2016
Skaraborg Veteranmarknad 2016
Syd vårmöte 2016
Skaraborg feb 2016
Skaraborg nov 2015
Syd höstmöte 2015
Tunga Gefle Dala 2015
Syd vårmöte 2015
ÅHS Skaraborg bildas
Summering 2014
Syd höstmöte 2014
Lastbil 2014 Mässan
Inför Lastbil 2014
Tunga Gefle Dala 2014
Syd vårmöte 2014
Syd höstmöte 2013
Tunga Gefle Dala 2013
Syd vårmöte 2013
Syd Höstmöte 2012
Lastbil 2012
Borlänge 12
Svartå 2012
Syd vårmöte 2012
Örebro 2011
Borlänge 11
Lastbil 2010
Borlänge 10
Borlänge 09
Lastbil 2008
Borlänge 08
Bratteborg 07
Borlänge 07
Borlänge06
Örebro05
Skaraborg november 2015

Film och berättardag

Lördagen den 7 november så träffades ÅHS fordonsgrupp Skaraborg för en "film och berättar dag" med  fokus på Skaraborg. 18 entusiaster slöt upp vid lokalen  hos Sveriges Åkeriföretag, Skövde.Mari Berglund hälsade alla välkomna och träffen började med Maris goda ”tradarmackor” och härliga småkakor från förr. Sveriges Åkeriföretag Skaraborg stod för kaffet som serverades i Maris gammaldags kaffekoppar. Samtliga närvarande fick presentera sig och lite kort berätta om sin bakgrund och sitt åkerihistoriska intresse.

Efter kaffet så visades film – alla var delaktiga hela tiden med kommentarer, minnen och synpunkter. Två av filmerna hade Skaraborgs anknytning, Bengt-Göran Allert och Michael Östergårds filmer. Bengt-Göran Allerts film var från 1964 och handlade bl. a om Skövdemiljöer och visar dels hur de ”nosade” in ett släp, och dels en transport till Algeriet med förnödenheter. Den andra skaraborgsfilmen som Michael Östergård tagit med var från 1963 och handlade om Gullringshus och Gullhögen.  Den tredje filmen hade Torbjörn Berggren från Örebro med sig. Den var från 1958 och visade lite från Bilspedition, Örebro, Torbjörn kommenterade.

Efter filmvisningen dracks det mer kaffe med dopp, samt att man tog fram gamla fotografier och fotopärmar. Det minglades och pratades och utbyttes minnen. Stämning var glad och trevlig. Jan-Ove Nordh kallades fram och han återberättade några historier från förr.

Efter ca 5 timmar avrundades träffen. Man tackade Mari Berglund för sitt stora engagemang och hängivenhet. Mari tackade men menade att det var inte bara hon själv utan detta gjorde alla i styrgruppen för Skaraborg, samt alla medlemmar tillsammans. Även Torbjörn Berggren som kommit till Skövde och Skaraborg ända från Örebro och som tagit med sig både bilder och film, avtackades med applåder.

Text: Annika Peterson
Bild: Mari Berglund

Se även SÅ/ÅHS referat ifrån träffen!



Skaraborgsåkarnas lokal i Skövde.
Beng-Göran Allert som berättar om sin film från 1964  innan den börjar.
Den här filmen var från 1963 och handlade om Gullringshus och Gullhögen.
Här tittas det i olika fotoalbum
 
Några Åhs medlemmar tittar på kort vid bordet Torbjörn Berggren och Stig Fredriksson.
Peter Johansson tittar i ett fotoalbum.
Niklas Persson tittar också i ett fotoalbum.
Broschyrer är intressanta tycker Allan.
 
Vi hade också broschyrer.
En bild på Annika Peterson som är SÅ Skaraborgs Admin och är intresserad av ÅHS och Jan -Ove Nordh tittar i ett fotoalbum.
Här är det Rune Karlsson och Thomas "Dr" Hedlund och Jan -Ove Nord som pratar om nån händelse.
Tittar på film  närmast är Martin Forsgård.
 
Jan -Ove Nord berättar några historier från förr då han själv var åkare.
Torbjörn och Mari.
www.veteranlastbilar.se