Startsida  | Evenemangsfoton  | Åkerihistoriska  | Projekt  | Historia  | Blandat  | Objekt  | Ladda ner  | Länkar  | Evenemangskalender 2019
Sundets pärla 2015
HBG 2014
HBG 2013
HBG 2012
HBG 2011
HBG 2010
HBG 2009
HBG 2008
HBG 2007
HBG 2006
HBG 2005
HBG 2004
Före o Efter
Pärlrallyt 2014

Ett stort TACK till arrangörerna och även de trevliga och glada funktionärerna som gjorde detta evenemang möjligt. Med över 180 ekipage anmälda är detta rally förmodligen det största i Sverige och definitivt det svenska rally som lockar flest deltagare från andra länder.
Per Thomson

OBS, då sidan innehåller nära 200 bilder, vänta tills samtliga miniatyrer har laddats in innan du klickar på bildförstoring. Det går att bläddra till nästa bild i förstorat bildläge om musmarkören flyttas längs bildens högerkant så att en textknapp visas med texten NEXT, använd den!

Foto:
  Beril Gunneman (bildenamn BG)
  Per Thomson (bildnamn PT)PT__0001
PT__0003
PT__0004
PT_0001
 
PT_0002
PT_0003
PT_0004
PT_0005
 
PT_0006
PT_0007
PT_0008
PT_0009
 
PT_0010
PT_0012
PT_0013
PT_0014
 
PT_0015
PT_0016
PT_0017
PT_0018
 
BG_0004
PT_0019
PT_0020
PT_0021
 
BG_0005
PT_0022
PT_0025
PT_0023
 
PT_0024
PT_0026
PT_0027
PT_0028
 
PT_0029
PT_0030
PT_0031
PT_0032
 
PT_0033
PT_0034
PT_0035
PT_0036
 
PT_0037
PT_0038
PT_0039
PT_0040
 
PT_0041
PT_0042
PT_0043
PT_0044
 
PT_0045
PT_0046
PT_0047
PT_0048
 
PT__0002
PT_0050
PT_0049
PT_0051
 
PT_0052
PT_0053
PT_0054
PT_0055
 
PT_0056
PT_0057
PT_0058
PT_0059
 
PT_0060
PT_0061
PT_0062
PT_0063
 
PT_0064
PT_0065
PT_0066
PT_0067
 
PT_0068
PT_0069
PT_0070
PT_0071
 
PT_0072
PT_0011
PT_0073
PT_0074
 
PT_0075
PT_0076
PT_0077
PT_0078
 
PT_0079
PT_0080
PT_0081
PT_0082
 
PT_0083
PT_0084
PT_0085
PT_0086
 
PT_0087
PT_0088
PT_0089
PT_0090
 
PT_0091
PT_0092
PT_0093
PT_0094
 
PT_0095
PT_0096
PT_0097
PT_0098
 
PT_0099
PT_0100
PT_0101
PT_0102
 
PT_0103
PT_0104
PT_0105
PT_0106
 
PT_0107
PT_0108
PT_0109
PT_0110
 
PT_0111
PT_0112
PT_0113
PT_0114
 
PT_0115
PT_0116
PT_0117
PT_0118
 
PT_0119
PT_0120
PT_0121
PT_0122
 
PT_0123
PT_0124
PT_0125
PT_0126
 
PT_0127
PT_0128
PT_0129
PT_0130
 
PT_0131
PT_0132
PT_0133
PT_0134
 
PT_0135
PT_0136
PT_0137
PT_0138
 
PT_0139
PT_0140
PT_0141
PT_0142
 
PT_0143
PT_0144
PT_0145
PT_0146
 
PT_0147
PT_0148
PT_0149
PT_0150
 
PT_0151
PT_0152
PT_0153
BG_0001
 
BG_0002
BG_0003
BG_0006
BG_0007
 
BG_0008
BG_0009
BG_0010
BG_0011
 
BG_0012
BG_0013
BG_0014
BG_0015
 
BG_0016
BG_0017
BG_0018
BG_0019
 
BG_0020
BG_0021
BG_0022
www.veteranlastbilar.se