Startsida  | Evenemangsfoton  | Åkerihistoriska  | Projekt  | Historia  | Blandat  | Objekt  | Ladda ner  | Länkar  | Evenemangskalender 2019
Åkarsvängen 2019
Åkarsvängen 2018
Åkarsvängen 2017
Åkarsvängen 2016
Åkarsvängen 2015
Åkarsvängen 2014
Åkarsvängen 2013
Åkarsvängen 2012
Åkarsvängen 2011
Åkarsvängen 2010
Åkarsvängen 2009
Åkarsvängen 2008
Åkarsvängen 2007
Åkarsvängen 2006
Åkarsvängen 2005
Åkarsvängen 2004
Åkarsvängen 2011

Lördagen den 10 september 2011

Såväl start som mål för årets Åkarsväng var förlagda till Södertälje. Vädret visade sig från sin bästa sida och kanske det bidrog till att alla tycktes extra glada. Att ta hand om 159 ekipage på den trånga startplatsen visade sig inte helt lätt och funktionärena hade därför ett tuft jobb.

"Svängen" letade sig söderut till orter som Trosa och Vagnhärad. Vägarna var väl valda och passade fordonen perfekt. Flera kontroller var förlagda till grusgropar där det var gott om utrymme. Funktionärerna strålade ikapp med solen och såg till att inga onödiga köer uppstod - de skall ha ett stort tack!

Den avslutande middagen hos Scania gav som vanligt tillfälle att umgås och diskutera de många kluriga frågorna som man hade gjort bort sig på vid kontrollerna.

Per T.

Foton: Av bildbeteckningnarna framgår vem som hållit i kameran.AndersA_0001
AndersA_0002
AndersA_0003
AndersA_0004
 
AndersA_0005
AndersA_0006
AndersA_0007
AndersA_0008
 
AndersA_0009
AndersA_0010
AndersA_0011
AndersA_0012
 
AndersA_0013
AndersA_0014
AndersA_0015
AndersA_0016
 
AndersA_0017
AndersA_0018
AndersA_0019
AndersA_0020
 
AndersA_0021
AndersA_0022
AndersA_0023
AndersA_0024
 
AndersA_0025
AndersA_0026
AndersA_0027
KlasP__0001
 
KlasP_0001
KlasP_0002
KlasP_0003
KlasP_0004
 
KlasP_0005
KlasP_0006
KlasP_0007
KlasP_0008
 
KlasP_0009
KlasP_0010
KlasP_0011
KlasP_0012
 
KlasP_0013
KlasP_0014
KlasP_0015
KlasP_0016
 
KlasP_0017
KlasP_0018
KlasP_0019
KlasP_0020
 
KlasP_0021
KlasP_0022
KlasP_0023
KlasP_0024
 
KlasP_0025
KlasP_0026
KlasP_0027
KlasP_0028
 
KlasP_0029
KlasP_0030
KlasP_0031
KlasP_0032
 
KlasP_0033
KlasP_0034
KlasP_0035
KlasP_0036
 
KlasP_0037
KlasP_0038
KlasP_0039
KlasP_0040
 
KlasP_0041
KlasP_0042
KlasP_0043
KlasP_0044
 
KlasP_0045
KlasP_0046
KlasP_0047
KlasP_0048
 
KlasP_0049
KlasP_0050
KlasP_0051
KlasP_0052
 
KlasP_0053
KlasP_0054
PT_0001
PT_0002
 
PT_0003
PT_0004
PT_0005
PT_0006
 
PT_0007
PT_0008
PT_0009
PT_0010
 
PT_0011
PT_0012
PT_0013
PT_0014
 
www.veteranlastbilar.se