Startsida  | Evenemangsfoton  | Åkerihistoriska  | Projekt  | Historia  | Blandat  | Objekt  | Ladda ner  | Länkar  | Evenemangskalender 2019
Alf Richt
Stora Kopparberg
Boliden Malm
Hedstroms
Heidmarks
Min Egen
Boliden Malmtransporter

Om en ny gruva skulle "öppnas" eller ej avgjordes i hög grad av transportkostnaderna. Det var oerhörda kvantiteter som skulle transporteras till anrikningsverket där de värdefulla metallmaterialet filtrerades fram. Bolidenbolagets mest kända anrikningsverk finns just i Boliden Västerbotten. Vägarna i Västebottens län var som på många andra håll i landet där tung basindustri finns ej lämpade för dessa transporter vid tiden för Bolidenbolagets första tid, dvs ca 1930 - 1960. Bolidenbolaget engagerade sig därför i utbyggnaden av vägnätet i detta område av landet och som motkrav erhöll man en dispens som möjliggjorde rationellare transporter.

De första 3 bilderna har erhållits av Sven Bengtsson.  


Bolidengengas_


Sven Bengtsson:
Jag letade upp en bild som jag scannat in från en gammal bok om Bolidens linbana. Bilden, som bifogas, visar en del fordon som användes för malmtransporter innan linbanan byggdes. Bilden är dålig, men det går ändå att se att främst står en av Bolidens Scania med rak 8-cyl motor (med 4-axligt släp). Bakom står en Magirus. Boliden hade ett antal stora Magirus som levererats 1939-1940. Scaniorna med rak 8:a kom 1941-1942. Samtidigt gick även ett större antal Volvo rundnos med boggie. Men som sagt, det har varit hopplöstr att hitta några bättre bilder på dessa tidiga lastbilar i malmtransport.

1950-tal.
Boliden AEC 1953_

Bild ovan: År 1955 hade Boliden lyckats utverka dispens om minst 30 tons totalvikt fördelat på 5 axlar för samtliga berörda vägar. Man kunde då välja mellan 3-axlig bil med 2-axligt släp eller 3-axlig dragbil med 2-axlig påhängsvagn (trailer). Boliden föredrog traileralternativet då detta fick framföras med 60 km/h medan största tillåtna hastigheten för bil+släp alternativet var endast 50 km/h.
 
30 tons totalvikt var betydligt mer än vad som var tillåtet på någon allmänn väg i landet vid denna tid. Som jämförelse kan nämnas att dåtida riksväg 13, kustlandsvägen, fanns alltjämt inom Västerbotten så svaga broar att högsta tillåtna totalvikten endast var 15 ton.

International1957D_
86 ton totalvikt, 20 tons boggitryck. Transport på egen väg Rävliden - Kristineberg. 300 hkr. Jämför med max totalvikt 15 ton för dåtida "E4" genom Västerbotten.
Bild från generalagentens broschyr.MIL2-67BN
LT76 38 S tridem 1967  260hk (experiment). AC2049 (Boliden 30). Den extra axeln sitter bakom tandemboggin. 3-axlig bottentömmande trailer.  
BOLID76AC2049
. På allmän väg!
4_BOLID001 
100 ton brottovikt, modifierat Titan Tip-Top chassie med SAF luftfjädrande stödaxel, TD100-motor (test av FB88-ans motorer), 2 st motorer varav den ena på dollydraget. 500 hk SAE. Samtliga släpaxlar utom dollydrivaxel luftfjädrade av fabrikat SAF. Automatväxellådor. Last 70 ton, bottentömning. Dispens, obegränsad totalvikt, max 8,5 ton axeltryck, max längd 24 meter. 

4_BOLID002_1
Här syns den andra motorn som inte ville samsas riktigt med den första. Därför fick automatlådorna begränsad hållbarhet. Här har ekipaget just lossat sin last.

4_BOLID006_1
SAF luft boggilyft. Även vändskivan var luftfjädrad och av SAF fabrikat. Man hade manometrar kopplade till luftfjädringen till hjälp för att bedöma lastvikten. Lastningen skedde under gigantiska silos och chauffören manövrererade lastningen med tryckknappar. Lastningstid ca 10 minuter för 70 ton.

1975.
5__BOLIDEN017_2
Delat 100-tons ekipage, Scania med manuell 10-växlad låda (2 x 5) som försetts med "växlingsrobbot". Detta var ett projekt i syfte att lösa synkroniseringsproblemen i samband med dubbla motorer. Ett led i utvecklingen av dagens automatväxlade lådor. Under arbetet med detta projekt nöjde man sig till en början med "halva" ekipaget och en motor.
5_BOLIDEN016_2
Detaljstudie av reglertekniken.

Projektet fullföljdes dock aldrig med två motorer till "helt" ekipage. Anledningen var att såväl Scania som Volvo utvecklade kraftigare motorer och man lanserade 4-axlade chassier. Till dessa hade man konventionella tippsläp men med fler axlar, t ex 5 st. Man övergav alltså principen med bottentömning. Med utnyttjande av dispensen blev tågvikten 76,5 ton, betydligt lägre än tidigar men med jämförbar transportkostnad.

Innan de kraftigare motorerna kom ut på marknaden hade de en given testmiljö med dessa transporter. I och med att malmekipagen nu kom att bli mer standardbetonade kunde Boliden övergå till att låta åkare utföra transporterna men med utnyttjande av Boldens dispens. Transportavtalen baserades på en priskalkyl som som bolaget hade utvecklat långt tidigare då man parallellt med egna fordon även handlat upp transporter av åkare. Denna kalkylmodell är vidareutvecklad av åkeribranschen och används än i dag vid stora transportåtaganden.

Bolidenföretagets ansträngningar att effektivisera transporterna var nödvändigt för att etablera en lönsam gruvdrift. Genom sina djärva experiment och teknisk kompetens har man säkert "öppnat" förutsättningar även för övrig svensk basindustri inte minst genom det samarbete man haft med dåtida Vägverket. Var namnet kanske Kungliga Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen?

Per Thomson med assistans från Staffan Nilsson, Sven Bengtsson och Leif Svärd.www.veteranlastbilar.se